Arbeidsrett

I arbeidslivet er det en rekke plikter og rettigheter både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Pliktene/rettighetene reguleres hovedsakelig av arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

Det er imidlertid et sammensatt regelverk hvor det er fornuftig å søke bistand hos advokat. Ofte er det viktig å at advokaten kommer inn på et tidlig stadium inn i prosessen.

Advokatfirmaet Duesund og Løvgaard AS bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med råd, veiledning og prosessoppdrag i forbindelse med nedbemanning, oppsigelse/avskjed, manglende utbetaling av lønn eller generelle arbeidsrettslige spørsmål.

For arbeidstakere er det i visse type saker etter nærmere vilkår mulighet for fritt rettsråd og fri sakførsel mot en egenandel.