Arverett

Arverett er et rettsområde de fleste på en eller annen måte vil ha befatning med i løpet av livets gang. Enten man er arving i kraft av slektskap, ekteskap som samboer eller utpekt av avdøde kan det oppstå vanskelige problemstillinger både i forhold til fordeling og fremgangsmåte.

Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard AS har erfaring med arvesaker og bistår med informasjon eller representasjon i forbindelse med arveoppgjør.

Vi hjelper også til med å sette opp testamente. For et enkelt testamente tar vi for tiden kr. 5000,- inkl. mva. I de tilfellene det er et mer omfattende testamente eller det vil medføre mer arbeide enn normalt vil vi måtte avtale prisen i det enkelte tilfelle.