Dette er eit resultat av nye reglar for avhøyr av barn som det er mistanke om har vore utsett for overgrep. Reglane gjeld frå 1. oktober. Endringa betyr at barn frå Hallingdal må på Oslo-tur. Den lange reisetida uroar advokat Sindre Løvgaard, som er fast forsvarar ved Hallingdal tingrett.

http://hallingdolen.no/article/20151002/ARTIKKLER/151009980/1001