Barnevern

Hvis du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom (15 år), har du rett til bistand fra advokat. Vi vil være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp for deg.

Frivillige hjelpetiltak skal alltid vurderes før det eventuelt iverksettes tvangstiltak slik som omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon, herunder regulering av samvær mellom biologiske foreldre og barn.

I saker som omhandler bruk av tvang vil alltid det offentlige betale for advokatbistand uavhengig av din inntekt. Det er ikke alltid like lett å vite hva man har krav på eller rett til i slike saker og hvilke løsninger som er de beste. Vi kan bistå deg og gi deg råd underveis. Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom i barnevernssaker og prosederer både for fylkesnemnder og domstoler.