Erstatningsrett

Har du blitt påført en personskade ved en trafikkulykke, ved en yrkesskade/yrkessykdom, som pasient, ved en voldshandling e.l. kan du ha krav på erstatning. Det er viktig at du kontakter advokat hurtigst mulig slik at skaden blir meldt forsikringsselskap, NAV og andre.

Det blir ofte strid om erstatningsgrunnlaget, årsakssammenheng og det økonomiske tapet. Det er derfor viktig at lege kontaktes så tidlig som mulig eter ulykken, slik at helseplagene etter ulykken blir nedtegnet i pasientjournalen.

Skadelidte har selv bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap, og må dokumentere sitt krav. Det er derfor viktig at kvitteringer og annen dokumentasjon av tapet tas vare på. Advokaten vil kunne orientere deg nærmere om dette.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.