Fast eiendom/Boligkjøpstvister

Dersom man oppdager feil eller mangler ved boligen er det viktig å melde fra om disse så raskt som mulig, og før man reparerer dem. Det er viktig å være klar over at selger i utgangspunktet har en rett til å få lov til å rette mangelen hvis han ønsker det og har muligheten til det.

Det er en misoppfatning at man kun har fem år fra man kjøpte huset eller leiligheten til fristen for å reklamere går ut. Men det må reklameres så raskt som mulig – innen rimelig tid – som lovens krav er. Reklamasjonen bør gjøres skriftlig. Ta ikke nei fra selger eller forsikringsselskapet som et endelig svar. Send en skriftlig reklamasjon og kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende vurdering.

Som selger av en bolig kan det også oppstå behov for juridisk bistand. I noen tilfeller kommer kjøper med krav i ettertid som skyldes mangler, selv om dette er forhold det var opplyst om eller er forhold man som selger ikke er ansvarlig for.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.