Forsikringsrett

Det hender ikke sjelden i livet at man som privatperson kommer i kontakt med forsikringsselskaper. Ikke bare i forbindelse med at man etablerer en forsikring, men også ved at man virkelig får bruk for den forsikringen man har tegnet og betalt for. Det være seg etter innbrudd, bilskade, brann eller personskade.

Som oftest gir selskapene god behandling og utbetaler en korrekt erstatning når skaden har inntruffet. Imidlertid hender det ikke sjeldent at dette ikke blir gjort, og da trenger man bistand.

Vi har langvarig praksis fra forsikringssaker som representanter for skadelidte.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.