Konkurs og insolvens

Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard behandler fortløpende konkursboer som bostyrere. Kjennelse om konkursåpning kan treffes av retten der et selskap/person ber om det selv, der de ansatte ber om det fordi de ikke har fått lønn eller der en kreditor ber om konkurs fordi de ikke har fått betalt sitt utestående. For at konkurs skal åpnes er det et krav om insolvens.

Den som er under konkursbehandling fratas retten til å disponere sin egen økonomi. I praksis innebærer en konkurs at alle verdier blir gjort om til penger ved salg, og at de deretter fordeles mellom kreditorene.