Kontraktsrett

Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard påtar seg oppdrag som gjelder kontraktsrett. Det gjelder hva enten man ønsker råd for hva en kontrakt bør inneholde for å unngå fremtidige problemer, samt i den fasen der det er uenighet om hvordan en kontrakt eller avtale skal forstås eller tolkes.