Medarbeidere

Håkon Duesund

Håkon Duesund

Advokat

Advokat Håkon Duesund er styreleder i Advokatfirmaet Duesund.

Duesund har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett innenfor ulike rettsområder, herunder straffesaker og ulike typer sivile saker.

Duesund er jevnlig i retten med saker som gjelder barnefordeling, barnevern, straffesaker, utlendingssaker, men har også saker knyttet til avtalerett og fast eiendom.

Duesund er allmennpraktiserende, og har særskilt kompetanse innen eiendomsutvikling. Han har også erfaring med ulike forvaltningsområder, spesielt reguleringssaker og offentlige tillatelser i forbindelse med eiendomsutvikling.

Han har konsesjon fra UDI på utlendingssaker.

Advokat Duesund innehar for tiden flere styreverv.

Han jobber primært i Buskerud og Oslo, med utgangspunkt i kontoret på Bragernes torg i Drammen.

Epost: hakon.duesund@advdue.no
Tlf: 400 37 880

Svein Duesund

Svein Duesund

Advokat

Advokat Svein Duesund har over 30 års erfaring som advokat Buskerud med utgangspunkt i kontoret i Drammen. Han jobber i hovedsak i Drammen, Lier, Øvre­ og nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

Duesund har gjennom en årrekke kjempet privatpersoners sak i kampen mot offentlige myndigheter. Han har særlig lang erfaring med barnevernsaker og har fulgt utviklingen på dette området i flere tiår. Han har jobbet mye med utlendingssaker og straffesaker. Advokat Duesund har jobbet med noen av landets første store gjenopptakelsessaker.

Han er NAF­advokat i Buskerud.

Han driver også betydelig med eiendomsutvikling av både bolig­ og fritidseiendom.

Epost: svein.duesund@advdue.no