Om oss

Advokatfirmaet Duesund AS driver en veletablert advokatpraksis fra kontorer ved Bragernes torg sentralt i Drammen. Vi bistår privatpersoner og bedrifter med juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Alle advokatene har jevnlige prosedyreoppdrag for domstoler, særdomstoler og forvaltningsorganer.

torg-1

Besøksadresse:
Bragernes Torg 4B, 3001 Drammen

Postadresse:
Pb. 1008, Bragernes, 3001 Drammen