Oppdragsvilkår

Vår ordinære timepris er fra kr. 1.800,­- + mva. Timeprisen kan imidlertid avtales særskilt med advokaten i det enkelte tilfellet. Timeprisen vil fremgå av din oppdragsbekreftelse. Salæret kan også fastsettes utfra en bredere vurdering av vanskelighetsgrad, sakens omfang, betydning og utfall, samt advokatens grad av ekspertise. Vi tar betalt for medgått tid i saken. Dette innebærer at utført arbeid i saken faktureres. Hver arbeidsøkt i saken faktureres med minimum et kvarter. Firmaet påtar seg å løse enkelte saker til fastprisavtaler og «no cure, no pay». Dette etter nærmere avtale med advokaten. Når vi tar oppdrag etter ordningen med fri rettshjelp, gjelder den offentlige salæsats. Ved fakturering får du en spesifisert timeliste med oversikt over den påløpte tid i saken. Som den helt klare hovedregel krever vi at et forskudd på salær plasseres på vår klientkonto før arbeidet påbegynnes. Vi tilbyr fastpris i følgende saker: – testamente fra kr. 5000,-­ inkl. mva – ektepakt fra kr. 5000,­- inkl. mva – samboerkontrakt fra kr. 5000,-­ inkl. mva Disse prisene forutsetter at det ikke foreligger spesielt kompliserte forhold. Dette avklares med advokaten i det enkelte tilfelle. For “drop­in” er det fastpris på kr. 800,­- inkl. mva. I noen tilfeller kan advokatutgiftene dekkes gjennom fri rettshjelp eller forsikringsdekning.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning for dem. Denne ordningen gjelder for visse sakstyper og det er en forutsetning at man har inntekt under visse grenser. For enslige er inntektsgrensen for tiden kr. 246 000,­-, for samboende eller gifte kr. 369 000,­- og det er en formuesgrense på kr. 100 000,­-. Les mer på http://www.justissekretariatene.no/nb/Innhold/rettshjelp/

Rettshjelpsforsikring

Mange har forsikringsdekning som omfatter rettshjelpsforsikring. En slik forsikring er ofte inkludert i andre forsikringer som eksempelvis innboforsikring, villaforsikring eller bilforsikring. Normalt dekker forsikringen opp til kr. 100 000,­- etter fradrag av egenandel på normalt kr. 3000,­- pluss 20% av overskytende. Også enkelte organisasjoner, f.eks. LO, tilbyr en viss rettshjelpdekning.

Norges Automobil­forbund og Kongelig Norsk Automobilklub

Vårt firma er i tillegg tilknyttet Naf og KNA. Som medlem i Naf vil du få konsultasjon hos en av våre advokater og utvidet bistand opp til kr. 2300,­- inkl. mva mot en egenandel på kr. 375,-­ inkl. mva.