Rettsområder

· Allmenn praksis
· Arbeidsrett
· Arv / skifte
· Barnefordeling
· Barnevern
· Bistandsadvokat
· Bolig
· Byggesak
· Daglig omsorg
· Eiendomsmegling
· Erstatning
· Familierett
· Fast eiendom
· Foreldreansvar
· Forsiking
· Forsvareroppdrag
· Forvaltningsrett
· Fri rettshjelp
· Husleie
· Kjøpsrett
· Kontraktsrett
· Nabotvister
· Offentlige tillatelser
· Plan og bygningsrett/reguleringsplaner
· Rettferdsvederlag
· Salg av fast eiendom
· Samvær
· Straffesaker
· Trygderett
· Utlendingsrett/asylrett
· Visum