top of page

Håkon Duesund

Advokat

Epost: hakon.duesund@advdue.no

Tlf: 400 37 880

 

Advokat Håkon Duesund sitter i kontorfelleskap hos Advokatfirmaet Duesund.

 

Duesund har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett innenfor ulike rettsområder, herunder straffesaker og ulike typer sivile saker.

Duesund er jevnlig i retten med saker som gjelder barnefordeling, barnevern, straffesaker, utlendingssaker, men har også saker knyttet til avtalerett og fast eiendom.

 

Duesund er allmennpraktiserende, og har særskilt kompetanse innen eiendomsutvikling. Han har også erfaring med ulike forvaltningsområder, spesielt reguleringssaker og offentlige tillatelser i forbindelse med eiendomsutvikling. Han har konsesjon fra UDI på utlendingssaker.

 

Advokat Duesund innehar for tiden flere styreverv. Han jobber primært i Buskerud og Oslo, med utgangspunkt i kontoret på Bragernes torg i Drammen.

HD-3.jpg
bottom of page