top of page

Hanna B. Classon
Administrasjonsleder / Advokatassistent

Administrasjonsleder

Tlf: 32 27 79 20

E-post: advdue@advdue.no

 

Hanna startet i Advokatfirmaet Duesund i 2017 og er i dag administrasjonsleder. Hun tar seg
av alt det administrative, i tillegg til å bistå advokatene i saker.


Hanna har god innsikt i de juridiske prosessene og kjenner godt til de ulike etatene.


Hanna sørger for at du blir godt ivaretatt når du tar kontakt med oss.

hanna.png
bottom of page