Ali Aslam Malik

Advokatfullmektig

E-post: am@elvebyenadvokatfirma.no

Tlf: 977 65 604

 

Ali har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han påtar seg oppdrag innen blant annet barnerett og strafferett – som forsvarer.


Ali har en lang fartstid fra flybransjen hvor han har jobbet som manager hos flyselskapet SAS og senere som jurist hos flyselskapet Norwegian. Gjennom denne erfaringen har han opparbeidet seg betydelig kompetanse innen rådgivning og tvisteløsning. Utover dette har Ali god erfaring fra ulike fagforeninger gjennom sine tidligere arbeidsgivere, og kjenner derfor godt til de sentrale problemstillingene innenfor arbeidsrett. Ali skrev også sin masteroppgave innen arbeidsrett.

 

Ali sitter som styreleder og styremedlem i forskjellige boligsameier, og har innsikt i problemstillinger vedrørende eierseksjonsloven og tilhørende rettsområder. I tillegg til dette har Ali tilegnet seg god kunnskap innenfor spørsmål om fast eiendom, herunder utarbeidelse av kontrakter og tvister vedrørende kjøp og salg av eiendom.

 

Ali bistår klienter over hele Norge og påtar seg også oppdrag som forsvarer.

Medlemmer

©2020 Advokatfirmaet Duesund - Nettside produsert av Wolff Irgens Studio