top of page

Nisba Bashir

Advokatfullmektig

Nisba har vært hos Duesund siden 2023 og jobber som advokatfullmektig.

nisba@advdue.no

Tlf: 454 68 684

Om Nisba

Nisba har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Aarhus, hvor masteroppgaven hennes
handlet om utlendingsrett. Hun har i tillegg spesialisert seg i barnerett, menneskerettigheter
og arbeidsrett.


Fra tidligere har Nisba erfaring med bankvirksomhet og antihvitvasking. Hos oss har hun
allerede fått god erfaring med å håndtere nasjonale myndigheter på veiene av
enkeltindivider. Hun har bistått i saker knyttet til utkastelse, asyl, barnevern, erstatning og
NAV.


Nisba bistår også i straffesaker som forsvarer. Videre har hun erfaring med forsikring, fast
eiendom, testamenter, fremtidsfullmakter, samt megling i konflikter knyttet til arv og
barnefordeling. På fritiden bidrar Nisba med organisering av aktiviteter for barn og unge i
nærmiljøet.

bottom of page