top of page

Svein Duesund

Advokat

E-post: svein.duesund@advdue.no

Tlf: 404 03 479

Advokat Svein Duesund har over 40 års erfaring som advokat Buskerud med utgangspunkt i kontoret i Drammen. Han jobber i hovedsak i Drammen, Lier, Øvre­ og nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

 

Duesund har gjennom en årrekke kjempet privatpersoners sak i kampen mot offentlige myndigheter. Han har særlig lang erfaring med barnevernsaker og har fulgt utviklingen på dette området i flere tiår. Han har jobbet mye med utlendingssaker og straffesaker.

 

Advokat Duesund var forsvarer for flere av tiltakshaverne i den såkalte «korrupsjonssaken» som utspant seg i Drammen kommune i 2015/2016. Han fikk samtlige tiltakshavere med unntak av én frikjent i Borgarting lagmannsrett. Duesund sin forståelse av behandlinger av byggesaker i kommunen var det som var utslagsgivende for frikjennelsene.

Advokat Duesund har også jobbet med noen av landets første store gjenopptakelsessaker. Han er NAF­advokat i Buskerud. Han driver også betydelig med eiendomsutvikling av både bolig­ og fritidseiendom.

IMG_7541.png
bottom of page