top of page

Svein Duesund

Senioradvokat og partner

Svein har siden 1983 virket som advokat i Buskerud-området med kontor ved Bragernes Torg i Drammen.

svein.duesund@advdue.no
Tlf: 404 03 479

Om Svein

Svein har erfaring fra justisdepartementet og som politifullmektig. Han har omfattende
erfaring som bistandsadvokat i straffesaker og bistand av privatpersoner i møte med det
offentlige - spesielt der disse områdene overlapper. Svein har blant annet fulgt utviklingen på
barneverns- og utlendingsrettens område over flere tiår.


Svein var forsvarer for flere av tiltakshaverne i den såkalte «korrupsjonssaken» som utspant
seg i Drammen kommune i 2015/2016. Han fikk samtlige tiltakshavere frikjent i Borgarting
lagmannsrett. Hans forståelse av byggesaksbehandling i kommunen var utslagsgivende for
frikjennelsene. Videre har han også jobbet med noen av landets første store
gjenopptakelsessaker.

Svein er også NAF-advokat og håndterer saker knyttet til fast eiendom.

bottom of page