Svein Duesund

Advokat

E-post: svein.duesund@advdue.no

Tlf: 404 03 479

Advokat Svein Duesund har over 30 års erfaring som advokat Buskerud med utgangspunkt i kontoret i Drammen. Han jobber i hovedsak i Drammen, Lier, Øvre­ og nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

 

Duesund har gjennom en årrekke kjempet privatpersoners sak i kampen mot offentlige myndigheter. Han har særlig lang erfaring med barnevernsaker og har fulgt utviklingen på dette området i flere tiår. Han har jobbet mye med utlendingssaker og straffesaker.

 

Advokat Duesund har jobbet med noen av landets første store gjenopptakelsessaker. Han er NAF­advokat i Buskerud. Han driver også betydelig med eiendomsutvikling av både bolig­ og fritidseiendom.

IMG_7541.png