Barne- og familierett

Advokatfirmaet Duesund yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær, og i farskapssaker.

Utlendingsrett

Vi har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

Oppsigelse/utkastelse av leieforhold

Flere av våre advokater har høy kompetanse på og bred erfaring med saker som omhandler oppsigelse eller utkastelse av leieforhold.

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

Strafferett

Vi bistår i straffesaker - eksempelvis i varetekt, i hovedforhandlinger, og som bistandsadvokater.

Familievoldsaker

Vi yter bistand i forbindelse med familievoldsaker, både fysisk og psykisk.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Fagområder

Vi er eksperter på følgende områder

Priser og vilkår

 
 

Fri rettshjelp

 
 

Vårt team

Svein Duesund

Advokat

svein.duesund@advdue.no

Tlf: 404 03 479

Aisha Ahmed

Advokat

aisha.ahmed@advdue.no

Tlf: 414 18 378

Håkon Duesund

Advokat

hakon.duesund@advdue.no Tlf: 400 37 880

Hanna B. Classon

Advokatsekretær

advdue@advdue.no

Tlf: 32 27 79 20

K0ntakt oss

Besøksadresse:

Bragernes Torg 4B, 3001 Drammen

Postadresse:

Pb. 1008, Bragernes, 3001 Drammen

Tlf: 32 27 79 20

 

Medlemmer

©2020 Advokatfirmaet Duesund - Nettside produsert av Wolff Irgens Studio